Εκδ. GUTENBERG

 • 9 Ιανουαρίου 202483

  Έρευνα-δράση και γραμματισμοίΑπό τη θεωρητική συγκρότηση στις διδακτικές πρακτικές ανάδειξης της φωνής των νέων
  ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  GUTENBERG 2023
  Σελ. 288, τιμή εκδότη €16.00

  Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και ερευνητές και αναδεικνύει μια διαφορετική οπτική για τους γραμματισμούς και την εκπαίδευση. Μέσα από τη φωνή και την κοινωνική πραγματικότητα των μαθητών/τριών αναδεικνύονται διδακτικές πρακτικές κατάλληλες, όχι μόνο να προσελκύσουν τους/τις μαθητές/τριες, αλλά και να τους/τις ενεργοποιήσουν γύρω από ποικίλα κοινωνικά και πολιτικά θέματα.
  Στο Α' Μέρος του βιβλίου αυτού παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, όπου η θεωρία των γραμματισμών συναντά την έρευνα-δράση με μαθητές/τριες, προκειμένου να συγκροτηθούν νέες πρακτικές που βασίζονται στις οπτικές των νέων.
  Στο Β' Μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται εκπαιδευτικές πρακτικές βασισμένες σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, στις οποίες ο/η αναγνώστης/τρια μπορεί να έρθει σε επαφή με την εκπαιδευτική πράξη.
  Στο Γ' Μέρος παρουσιάζονται απόπειρες προσαρμογής της εκπαιδευτικής αυτής προσέγγισης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αναδεικνύοντας πρακτικές ενίσχυσης του ακαδημαϊκού γραμματισμού και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Μέσα από την ανάδειξη της φωνής των νέων, επιδιώκεται η ανανέωση της εκπαιδευτικής πράξης και η ενεργοποίηση των εκπαιδευόμενων οι οποίοι/ες καλούνται όχι τόσο να προσαρμοστούν σε αυτόν τον κόσμο, αλλά κυρίως να τον αλλάξουν. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 • 7 Οκτωβρίου 2023243

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
  PALAIOLOGOY IOANNA
  Μτφρ. ΓΚΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  GUTENBERG 2023
  Σελ. 440, τιμή εκδότη €21.00

  Η παρατήρηση του παιδιού αποτελεί τη βάση της εδραίωσης των επιστημών της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής. Η γνώση όλων των μορφών και των παραμέτρων της παρατήρησης, όπως παρουσιάζονται στο παρόν βιβλίο, είναι απαραίτητη τόσο για την κατανόηση της θεωρίας όσο και για τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Η διαδικασία της παρατήρησης, των καταγραφών και της παιδαγωγικής τεκμηρίωσης είναι από τη φύση της μια δημοκρατική ερευνητική και επαγγελματική διαδικασία. Τα κεφάλαια του βιβλίου καλύπτουν μεγάλο εύρος των ζητημάτων που αναφύονται με την ανάπτυξη και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Αναλύονται οι μορφές και οι τεχνικές παρατήρησης, καθώς και η πραγματοποίηση της παρατήρησης κατά την ανάπτυξη του παιδαγωγικού προγράμματος. Η ελληνική έκδοση του βιβλίου εμπλουτίζει την υπάρχουσα βιβλιογραφία στη μεθοδολογία της έρευνας και της παιδαγωγικής πράξης. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε επαγγελματίες παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε επαγγελματίες της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επιστήμονες. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 • 7 Οκτωβρίου 2023225

  ΤΡΟΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑCLEMENTS H. DOUGLAS
  Μτφρ. ΓΡΙΒΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
  GUTENBERG 2023
  Σελ. 920, τιμή εκδότη €46.00

  To βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για όποιον και όποια ενδιαφέρεται για τη μαθηματική ανάπτυξη και την υποστήριξή της στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Παρουσιάζει όχι μόνο ευρήματα από τις πιο σύγχρονες έρευνες για τη μάθηση των μαθηματικών στις μικρές ηλικίες αλλά και τις πιο ενδεδειγμένες μεθόδους για να διδάξετε τα μαθηματικά αποτελεσματικά, βοηθώντας τα μικρά παιδιά να αναπτύξουν από νωρίς τις πιο βασικές μαθηματικές γνώσεις. Στις σελίδες του, οι συγγραφείς Douglas Clements και Julie Sarama, έχοντας κάνει πολυετή έρευνα στα μαθηματικά της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, περιγράφουν σε τροχιές μάθησης και διδασκαλίας την πορεία της ανάπτυξης σε όλες τις θεματικές ενότητες που αφορούν τα αναλυτικά προγράμματα για τα μαθηματικά. Ταυτόχρονα, παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία από δοκιμασμένες δραστηριότητες που μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση των μαθηματικών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 • 10 Αυγούστου 2023282

  ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ (ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
  ARNETT JEFFREY-JENSEN
  Μτφρ. ΤΟΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΧΡΥΣΟΣ
  GUTENBERG 2023
  Σελ. 672, τιμή εκδότη €70.00

  Ο Jeffrey Arnett, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Clark των ΗΠΑ, είναι γνωστός στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα για την εισαγωγή του όρου «αναδυόμενη ενηλικίωση» ("emerging adulthood") ήδη από το 2000. Ο όρος αυτός προτάθηκε από τον ίδιο προκειμένου να περιγράψει τις αλλαγές και τις προκλήσεις της περιόδου μετά την ολοκλήρωση της εφηβικής ηλικίας τουλάχιστον βιολογικά και γνωστικά (καθώς το ψυχοκοινωνικό τέλος της εφηβείας δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο στα 18 έτη). Ωστόσο, αυτό που είναι ίσως λιγότερο γνωστό, ίσως και λόγω της ευρύτατης διάδοσης της συζήτησης για την περίοδο της αναδυόμενης ενηλικίωσης, είναι ότι ο Arnett ήταν και παραμένει ένας πολύ σημαντικός μελετητής της εφηβικής ηλικίας, της αναπτυξιακής δηλαδή περιόδου κατά την οποία τα αναπτυσσόμενα άτομα βιώνουν «ξαφνικά» πολλές και σημαντικές αλλαγές στο σώμα τους, στην καθημερινότητα τους και γενικά στη ζωή τους, και η οποία προετοιμάζει τη μετάβαση στη νεότητα και την ενηλικίωση.
  Το παρόν έργο του συνοψίζει τα πορίσματα αυτής ακριβώς της μελέτης. Μάλιστα δε, τα πορίσματα αυτά παρουσιάζονται με ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτισμικό παράγοντα και στην επίδρασή του στον τρόπο που βιώνεται, πρωτίστως, αλλά και κατανοείται η εφηβική ηλικία. Κατ' αυτή την έννοια, το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο εργαλείο για τους φοιτητές των πανεπιστημιακών τμημάτων της χώρας μας που μελετούν ειδικά ή ενδιαφέρονται γενικά για την ανθρώπινη ανάπτυξη (οι οποίοι, επιπλέον, όπως αναφέρει και ο ίδιος ο συγγραφέας, είναι μάλλον ή βέβαιον ότι κατά την ανάγνωσή του θα αναγνωρίσουν δικές τους εμπειρίες, θα «συναντηθούν» με το εφηβικό τους παρελθόν και θα στοχαστούν για το μέλλον τους ως ενήλικες), για τους ειδικούς ψυχικής υγείας οι οποίοι ασχολούνται με εφήβους, για γονείς και εκπαιδευτικούς, αλλά και για κάθε αναγνώστη που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τόσο σημαντική αυτή αναπτυξιακή περίοδο της ζωής του ανθρώπου. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 • 22 Απριλίου 2023330

  ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΧΡΥΣΗ
  GUTENBERG 2023
  Σελ. 632, τιμή εκδότη €45.00

  Η Σχολική Ψυχολογία είναι ένας κλάδος της επιστήμης της ψυχολογίας που τις τελευταίες δεκαετίες σημειώνει ιδιαίτερη ανάπτυξη σε πολλές χώρες του κόσμου. Αποτελεί έναν από τους κατεξοχήν εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα συνδεδεμένος με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Αφορά την παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχολικές μονάδες/εκπαιδευτικά πλαίσια για τη διευκόλυνση της σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών και μαθητριών αλλά και την προαγωγή της ψυχικής υγείας, ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας όλων των μελών των σχολικών κοινοτήτων, σε μαθητές και μαθήτριες κάθε ηλικίας (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), σε εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους ενήλικες με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους για την ανάπτυξη ποιοτικών σχέσεων και τη δημιουργία θετικού κλίματος που προάγει την ανάπτυξη, τη μάθηση και την προσαρμογή σε οικογένειες για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των παιδιών και τη διευκόλυνση της σχολικής και ψυχοκοινωνικής και σχολικής προσαρμογής, καθώς και σε φορείς και οργανισμούς με σκοπό αφενός την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών, και αφετέρου την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. Επιπλέον, βασικός τομέας παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών αποτελεί και η συμβουλευτική διαχείρισης κρίσεων για την προετοιμασία των σχολικών κοινοτήτων και την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας όλων των μελών σε δύσκολες περιόδους και κρίσεις.
  Το βιβλίο, πλήρως αναθεωρημένο, ολοκληρωμένο εισαγωγικό εγχειρίδιο στο αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας, φιλοδοξεί να συμβάλει στην προσπάθεια ανάπτυξης του κλάδου και στις μελλοντικές κατευθύνσεις για διεύρυνση των παρεχόμενων ψυχολογικών υπηρεσιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και συνηγορία, στην ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική, στα προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης, στη διαχείριση κρίσεων και στις οργανωτικές αλλαγές σε επίπεδο συστήματος.
  Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, σχολικούς ψυχολόγους, επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς και σε όσους ενδιαφέρονται για τη διευκόλυνση της μάθησης και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας, καθώς και την πρόληψη στη σχολική κοινότητα. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 • 20 Φεβρουαρίου 2023379

  Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
  ΛΙΑΜΠΑΣ ΤΑΣΟΣ
  GUTENBERG 2023
  Σελ. 264, τιμή εκδότη €15.00

  Στο βιβλίο η αξιολόγηση του μαθητή προσλαμβάνεται ως πρακτική, γι' αυτό και παρουσιάζεται μέσα από τη διαλεκτική σχέση της θεωρητικής γνώσης που υποστηρίζει την πράξη της, αλλά και μέσα από τη γνώση που παράγει η ίδια της η πράξη κατά την υλοποίηση των επιμέρους πρακτικών της από τον εκπαιδευτικό. Αυτό γίνεται επειδή ο σκοπός του είναι η άρση του παραδοσιακού και αυτονόητου χαρακτήρα της, της λογικής της, του "ορθού λόγου" της και της συνήθειας που την καθιερώνουν και την αναπαράγουν. Ο σκοπός επιχειρείται να πραγματοποιηθεί μέσα από την ανάδειξη των διασυνδέσεών της με την κοινωνική θεωρία, την παιδαγωγική, την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, την ψυχολογία, των επιπτώσεων που έχει στην ανάπτυξη του μαθητή, στη διδασκαλία, στη μάθηση και στην κοινωνία, αλλά και μέσα από την παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων που δημιουργούν προοπτικές για την αλλαγή της. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 • 13 Φεβρουαρίου 20232559
  katastrofes 1 728

  Ο φονικός σεισμός που έπληξε τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βόρεια Συρία συγκινεί τα παιδιά για την ανθρώπινη τραγωδία, αλλά ταυτόχρονα τα προβληματίζει ή και τα φοβίζει. Δέκα βιβλία που μιλούν στους μικρούς αναγνώστες για τα φυσικά φαινόμενα και τις καταστροφές που προκαλούν, που αποτελούν ταυτόχρονα και χρήσιμα εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς. Κεντρική εικόνα, από «Το βιβλίο των καταστροφών» (εκδ. Καλέντη) της Μαρίας Ανδρικοπούλου.

  Γράφει η Ελένη Κορόβηλα

 • 31 Αυγούστου 20122927
  kremydas_250

  Για το βιβλίο του Βασίλη Κρεμμυδά «Ο θείος από την Αμερική» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg-Τυπωθήτω.

  Της Μαρίζας Ντεκάστρο

 • Newsletter

  Θέλω να λαμβάνω το newsletter σας
  ΕΓΓΡΑΦΗ